Jak wybrać kwiaty na ślub?

Kwiaty do zwykle główny ele­ment deko­racji uroczys­tości ślub­nych. Oprócz dostar­cza­nia wrażeń este­ty­cznych sym­bol­izują też rozk­wit nowej miłości i początek wspól­nego życia. Z obec­noś­cią kwiatów na ślubach wiąże się również wiele dawnych trady­cji — sypanie kwiatów pod stopy panny młodej ma swoje korze­nie w starożyt­ności, kiedy to ścieżka z kwiatów i ziół miała odstraszać złe moce. Z kolei ozd­abi­anie kom­naty wesel­nej jaśminem miało przy­cią­gać anioły i uzyskanie ich bło­gosław­ieństwa dla związku. W śred­niowiecznej Hisz­panii zaczęto wplatać w wianki panien młodych świeże kwiaty pomarańczy, w późniejszych cza­sach taki wianek miała pod­czas ślubu z księ­ciem Albertem sama królowa ang­iel­ska Wik­to­ria. Obec­nie młode pary niekoniecznie znają trady­cje związane, ale cenią sobie względy este­ty­czne jakie wiążą się z obec­noś­cią kwiatów. Jak więc wybrać ten ide­alny zestaw?

Poniżej prezen­tu­jemy zestaw kry­ter­iów które powin­naś wziąć pod uwagę wybier­a­jąc rodzaj kwiatów:

  • 1. Charak­ter uroczys­tości. Im bardziej for­malny ślub, tym bardziej for­malne powinny być kwiaty. Trady­cyjnie są to białe buki­ety, zwykle z jed­nego rodzaju kwiatów jed­nak obec­nie dopuszcza się również pewne wari­acje, byle całość pasowała to ofic­jal­nego charak­teru uroczys­tości. Pary które decy­dują się na mniej for­malne śluby i przyję­cia weselne mogą poz­wolić sobie na więk­szą dowol­ność w wyborze kwiatów, jak na przykład buki­ety pol­nych kwiatów czy finezyjne wiązanki kwiatów egzotycznych.
  • 2. Pora roku. Oczy­wiś­cie nie jest to żadna reguła, jed­nak pamię­taj, że kwiaty dostępne w danym sezonie będą nie tylko tańsze, ale przede wszys­tkim świeższe i trwal­sze. Poza tym będąc ele­mentem deko­racji będą lep­iej tworzyły spójną całość z wys­tro­jem i otoczeniem
  • 3. Motyw prze­wodni ślubu i wesela. Pamię­taj, że najpiękniejsze śluby i wesela to te, gdzie deko­racje, miejsce wesela oraz jego charak­ter współ­grają ze sobą tworząc har­moni­jną całość. Jeśli decy­du­je­cie się na wesele w stylu wiejskim wybierz polne lub ogrodowe kwiaty ułożone np. w luźne wiązanki. Gdy orga­nizu­jesz wesele o bardziej for­mal­nym charak­terze zaplanuj kupno kwiatów, które wpa­sują się w jego ofic­jalny charak­ter. Jeżeli Wasze wesele jest NAPRAWDĘ tem­aty­czne (lata 60., styl hawa­jski, roz­danie Oskarów) potrzebne będą kwiaty pasu­jące do tego konkret­nego motywu. Możesz wybrać również kwiaty pasu­jące do koloru prze­wod­niego wesela — koloru dodatków do Two­jej sukni ślub­nej, obrusów czy innych dekoracji.
  • 5. Miejsce cer­e­monii i wesela. Jeśli przyję­cie weselne odby­wać się będzie na zewnątrz może­cie uzu­pełnić kwit­nący letni czy wiosenny ogród donicami z kwiatami, służą­cymi np. do wyz­naczenia granicy parki­etu. Decy­du­jąc się na ślub pod dachem do deko­racji potrzebna będzie więk­sza ilość kwiatów — zas­tanów się czy wolisz poje­dyncze, duże deko­racje rozstaw­ione co jakiś czas czy mniejsze, ale w więk­szej ilości.
  • 6. Możli­wości Waszego budżetu. Ślub i wesele to duże przed­sięwz­ię­cie finan­sowe. Często nie star­cza nam pieniędzy na taką ilość deko­racji kwia­towych, jakiej byśmy chci­ały. Jest kilka sposobów na zmniejsze­nie kosztów z nimi związanych. Jeśli nie zde­cy­du­je­cie się na pomoc deko­ra­tora ślub­nego warto kupić kwiaty bezpośred­nio u hur­town­ika, nie w kwia­cia­rni. W ich aranżacji mogą pomóc Wam przy­ja­ciele i rodz­ina. Siła leży w pros­to­cie — do szk­lanych wazonów sto­ją­cych na stołach włóż­cie przy­cięte kwiaty, będą wyglą­dały ele­gancko i efek­townie. Wazony, podob­nie jak rośliny w don­iczkach (np. do deko­racji wejś­cia i rogów sali) może wypożyczyć.


Moty­wem prze­wod­nim wesela mojej zna­jomej były słoneczki — poprosili rodz­inę o uży­cze­nie im kawałka ziemi i odpowied­nio wcześnie zasiali ziarna. W dzień ślubu panna młoda niosła wiązankę ze słoneczników, a sala weselna tonęła w przepięknym, żółtym kwieciu. Tanio, z pomysłem i przepięknie.Wedding Sisters
weddingsisters.pl

Zobacz powiązane strony:

Ślub z obcokrajowcem
Ślub z obcokrajowcem

Moje serce zabiło do obcokrajowca. Moją wybranką jest piękna Pani z zagranicy ...... Otwarcie granic, mobilność podczas zmian pracy, czy wyjazdy na stypendia sprawiły, że śluby z obcokrajowcami stały się niemal codziennością w naszej rzeczywistości.

więcej ›
Podróż poslubna z FunClub
Podróż poslubna z FunClub

Przed wyborem podróży poślubnej, często pojawia nam się w głowie wiele różnych pytań: Jak zaplanować podróż poślubną? Kiedy kupić? Co wybrać? Z biurem podróży czy samemu? Nie dosyć, że mamy mnóstwo przygotowań przed ślubem i weselem to jeszcze trzeba zaplanować jedną rzecz, chociaż nie ukrywajmy tę

więcej ›
Cudowny Dzień Ślubu
Cudowny Dzień Ślubu

Wiele Par Młodych już na kilka miesięcy przed ceremonią ma dość ślubnych przygotowań. Często wydaje się, że organizacja ślubu to przede wszystkim cała masa rzeczy do załatwienia, koszty i stres.

więcej ›
Królewskie zaślubiny
Królewskie zaślubiny

Foto: Magazyn Wesele - Noble Place. Ceremonie, które na zawsze przeszły do historii, dzięki czemu nawet po wielu stuleciach pozwalają odległym pokoleniom poznać obyczaje weselne, osoby nowożeńców czy imiona ludzi, jacy towarzyszyli im w tym uroczystym dniu… Zapisane na kartach kronik albo odma

więcej ›
Nowoczesna Panna Młoda
Nowoczesna Panna Młoda

Ślub to wyjątkowe święto w życiu każdej kobiety. Ważne jest, aby w tym dniu wyglądać oryginalnie i zjawiskowo, a utartym formom powiedzieć stanowcze „nie”.

więcej ›
Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Trwa ładowanie obrazu...